A little fun never killed anyone.

הצהרת נגישות

אתר זה הינו תיק עבודות (“פורטפוליו”) דיגיטלי של אדם פרטי ועוסק פטור רשום במדינת ישראל. לכן, על פי סעיף 35ו (ז) של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-2013, אתר זה פטור מביצוע התאמות נגישות. בנוסף, אלון כרמי מציע שירותים דיגיטליים כגון עריכת וידיאו ופוסט-פרודקשן, עיצוב ופיתוח משחקי מחשב, ועיצוב גרפי. שירותים אלו אינם דורשים מאדם בעל מוגבלות להגיע למקום מסוים למען קבלת השירותים וניתן להשיגם באמצעות תקשורת אינטרנטית גרידא.

עם זאת, האתר עוצב במכוון במחשבה על נגישות לכלל האוכלוסייה, לרבות בעלי מוגבלויות. האתר עומד בהמלצות תו התקן הישראלי (ת”י 5568) וכן בהנחיות WCAG 2.0 ברמת AA.

להלן רשימת ההנגשות הקיימות באתר:

א. האתר מותאם לכל סוגי הדפדפנים המודרניים.

ב. האתר שמיש לחלוטין בכל סוגי הפלטפורמות, לרבות מובייל וטאבלטים (רספונסיביות).

ג. האתר מותאם לשימוש במקלדת ולא נדרשים כפתורים נוספים לתפעולו מלבד מקשי החצים, TAB, ו-ENTER, כמצוין בהנחיות WCAG.

ד. האתר מותאם לבעלי לקות שמיעה, כולל כתוביות בכל סרטון וידיאו הדורש אותן או הסבר טקסטואלי של תוכן הסרטון.

ה. האתר מותאם לבעלי לקות ראייה, לרבות ניגודיות עזה ותאימות עם קוראי מסך.

להלן רשימת הכלים והמבחנים בהם עומד האתר:

א. תקן הנגישות הבין-לאומי WCAG 2.0 ברמת AA.

ב. קרטירוני “אתר נגיש” של עמותת “נגישות ישראל”.

ג. שימוש בכלי המבחן WAVE לסקירת ניגודיות האתר והתאמתו להנחיות WCAG.


אלון כרמי רואה בנגישות במרחב הציבורי בכלל וברשת האינטרנט בפרט מטרה חברתית חשובה ומאמין כי נעשו מיטב המאמצים על מנת להתאים את האתר לכל הזקוקים לכך. במידה ונפלה טעות וזיהית סוגיית נגישות באתר, נשמח לשמוע אודותיה ולתקנה בהקדם.

hello[@]alonkarmi[.]com